Afmetingen advertenties

Formaat Afmetingen Pagina indeling

1/1
pagina

136 x 184 mm

3/4
pagina

136 x 137 mm

2/3
pagina

136 x 121,5 mm

1/2
pagina staand

65,5 x 184 mm

1/2
pagina liggend

136 x 90 mm

1/3
pagina staand

65,5 x 121,5 mm

1/3
pagina liggend

136 x 59,5 mm

1/4
pagina staand

65,5 x 90 mm

1/4
pagina liggend

136 x 44 mm

1/6
pagina staand

65,5 x 59,5 mm

1/8
pagina

65,5 x 44 mm

2/1
pagina (midden)

288 x 184 mm

Binnenzijde
omslag

136 x 184 mm

Achterzijde
omslag

136 x 184 mm