Contactgegevens

Informatie:
info@wegwijzer-udenhout.nl

Advertenties:
Informatie m.b.t. tarieven en formaten:
José van de Kar: adverteren@wegwijzer-udenhout.nl
of via: www.wegwijzer-udenhout.nl

Aanleveren kopij en advertenties:
Digitaal: Vóór vrijdag 20:00 u. voorafgaand aan publicatie via: info@wegwijzer-udenhout.nl
Kreitenmolenstraat 34 (ingang achterom),
tel.: 013 5111324
Tarieven: www.wegwijzer-udenhout.nl

Verschijningsdag:
Biezenmortel: woensdag
Udenhout: donderdag

Wegwijzertjes:
Inleveren en betalen bij: FotoGalerie Angelique,
Kreitenmolenstraat 34 (ingang achterom),
tel.: 013 5111324
Altijd via contante betaling!

Gevonden/verloren:
Doorgeven bij FotoGalerie Angelique,
Kreitenmolenstraat 34 (ingang achterom),
tel.: 013 5111324

Activiteiten-/evenementenkalender:
Items aanmelden via de activiteitenkalender op
www.udenhout-centraal.nl

Eindredactie:
Pieter Michielsen, tel.: 06 29037678
info@wegwijzer-udenhout.nl

Correspondenten:
Wilma de Jong, Nelleke Sträter, Jan de Kort, Pieter Michielsen

Acquisitie:
José van de Kar
adverteren@wegwijzer-udenhout.nl

Fotografen:
Henny Schilders, Angelique de Graaij, Pieter Michielsen

Bezorging (klachten):
bezorging@wegwijzer-udenhout.nl

Financiële administratie:
Jessica van Hoof-Juijn
administratie@wegwijzer-udenhout.nl
tel.: 013 5113671 (na 18.00 uur)

Opmaak:
MNM Michielsen New Media, Udenhout

Druk:
Rutten’s drukkerij

Oplage:
4.200 exemplaren