Aanleveren kopij

Verenigingsnieuws, sportberichten, enz. enz.

per mail aanleveren.
Verenigingsnieuws, informatieve en niet-commerciële berichten: achtste pagina gratis.
(Uitsluitend tekst, dus zonder opmaak aanleveren). 1/8 Pagina gratis plaatsing alleen na goedkeuring en wanneer het geen herhalingsbericht is! Bij overschrijding van een achtste gratis pagina worden kosten berekend à € 9,00 per 1/8 pagina of een deel daarvan.
Let op! 1/8 pagina gratis plaatsing maximaal 1x per artikel, daarna € 9,00 per elke 1/8 pagina.
Udenhoutse nieuws heeft altijd voorrang. Wanneer er voldoende ruimte is kan evt nieuws van buiten Udenhout geplaatst worden.

Aanleveren van “Wegwijzertjes”:

Particulieren en niet adverteerders: de gehele week (tijdens openingstijden) tot vrijdagmiddag 12.30 uur bij FotoGalerie Angelique, Kreitenmolenstraat 34, tel. 013-5111324 (uitsluitend à contant).
Bij voorkeur de tekst van het “Wegwijzertje” hierna ook nog via mail aanleveren.

Vaste adverteerders:
Vaste adverteerders mogen “Wegwijzertjes” ook op rekening betalen. Alleen de “Wegwijzertjes” via mail doorsturen volstaat dan.

Advertenties:

Advertenties moeten bij voorkeur kant-en-klaar via mail worden aangeleverd. Dit kan in PDF, JPG of TIF formaat.
Kijk voor de juiste afmetingen van de advertenties op de pagina waar we alle voorkomende formaten voor u hebben vermeld.