Aanleveren kopij

(Sport-)verenigingsnieuws, diversen:

Deze rubrieken zijn beschikbaar voor:
Informatieve en niet-commerciële berichten van (sport-)verenigingen, organisaties, stichtingen uit Udenhout of Biezenmortel.

Aanleveren:
Alle kopij bij voorkeur digitaal per mail aanleveren.
Tekst (zonder opmaak) en eventueel fotomateriaal los aanleveren (dus niet in één document).

Kosten:
De eerste 1/4 pagina is gratis. (Plaatsing alleen na goedkeuring.)
Bij overschrijding van de eerste 1/4 pagina, worden kosten berekend à € 15,00 per 1/4 pagina (of een deel daarvan).
Dus: 1/4 pagina gratis plaatsing, daarna € 15,00 voor de volgende 1/4 pagina.
Wanneer een artikel een ‘herhalingsbericht’ is, komt de gratis 1/4 pagina te vervallen!

Lengte van  het te plaatsen bericht:
Een bericht van een vereniging mag maximaal een halve pagina beslaan. Wanneer deze halve pagina overschreden wordt plaatsen wij het artikel als een advertorial en zullen de kosten van een halve pagina advertentie extra in rekening gebracht worden.

  • Een 1/4 pagina telt 160 woorden
  • Een 1/2 pagina telt 320 woorden

Aanleveren van “Wegwijzertjes”:

Particulieren en niet adverteerders: de gehele week (tijdens openingstijden) tot vrijdagmiddag 12.30 uur bij FotoGalerie Angelique, Kreitenmolenstraat 34, tel. 013-5111324 (uitsluitend à contant).
Bij voorkeur de tekst van het “Wegwijzertje” hierna ook nog via mail aanleveren.

Vaste adverteerders:
Vaste adverteerders mogen “Wegwijzertjes” ook op rekening betalen. Alleen de “Wegwijzertjes” via mail doorsturen volstaat dan.

Advertenties:

Advertenties moeten bij voorkeur kant-en-klaar via mail worden aangeleverd. Dit kan in PDF, JPG of TIF formaat.
Kijk hier voor de juiste afmetingen van de advertenties of de tarieven van onze advertenties.